ÍGY DOLGOZUNK MI!

Egy éve indítottuk a hazánkban élő külföldiek elhelyezkedését segítő programunk. Mesélünk, mi minden történt azóta.

Évek óta segítjük a hazánkban élő külföldiek álláskeresését, munkaerőpiacon való elhelyezkedését. 2016 júliusában külön erre a célra fókuszáló programot indítottunk, amelyben hátrányos helyzetű harmadik országbeli állampolgárok – különösen nemzetközi védelemben részesülők – munkaerőpiacon történő elhelyezkedését és stabil megmaradását segítjük elő.

A legtöbben komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy nyugalmat és új otthont leljenek hazánkban. Többen meglévő, korábban alkalmazott szaktudásukat, szakmai tapasztalatukat csak hosszú évek munkájával tudják Magyarországon elismertetni és alkalmazni.

Az elmúlt évben (2016. július - 2017. július 31. között) 251 álláskeresőt vontunk be programunkba és nyújtottunk nekik olyan szolgáltatásokat, melyek segítségével konkrét álláslehetőségekre való jelentkezés mellett felmérhették lehetőségeiket, bővíthették a munkavállaláshoz szükséges ismereteiket, fejleszthették készségeiket és képességeiket, körvonalazhatták és realizálhatták célkitűzéseiket, valamint stabilizálhatták mentális egészségüket is.

Munkatársaink folyamatos szociális mentorálást és jogi tanácsadást biztosítanak az álláskeresőknek, valamint olyan tematikus klubokat szerveznek, amelyek lehetőséget adnak a készségfejlesztésre, információátadásra, tapasztalatcserére és munkáltatókkal való személyes találkozásokra, munkahelyek meglátogatására is. Egy év alatt 136-an vettek részt ilyen tematikus alkalmakon.

Kéthetente foglalkozásterápiás csoportot is szervezünk, ahová olyan édesanyák járnak, akik kevés munkatapasztalattal rendelkeznek, így különösen hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiaci intergáció terén. A csoportfoglalkozásokon bővítik ismereteiket a magyarországi munkavállalás lehetőségeivel kapcsolatban, fejlesztik szociális és interkulturális kompetenciáikat, továbbá alkotó folyamatok közben olyan élményeket is szerezhetnek, amelyek megerősítik önbizalmukat, és lehetőséget adnak az önreflexióra, önmaguk helyzetének, lehetőségeiknek, erőforrásaik reális felmérésére is. Jelenleg önkéntes ruhatervezők segítségével a szabó-varró szakmához szükséges alapismereteket sajátíthatják el.

A programban kétféle munkatapasztalat szerző programot is indítunk. Az egyiket olyan külföldi állampolgároknak, akik magyar nyelven már beszélnek és dolgoztak már, vagy szívesen szereznének munkatapasztalatot interkulturális közvetítői szerepben külföldiekkel folytatott segítői munkában. A másikat pedig olyan külföldieknek, akik szeretnék felmérni és bővíteni szaktudásukat egy adott, lehetőleg korábbi szakmájukhoz kapcsolódó szakterületen. Eddig egy gyógyszerész, egy sportoló és egy építész kezdte meg gyakornokságát, de folyamatban van egy libanoni származású doktornő és más szakemberek gyakornokságának szervezése is.

A programban lehetőségünk van magyar, mint idegen nyelv (MID) tanár által tartott csoportos nyelvi kompetenciafejlesztést szervezni. Munkánk során már több olyan szakterületet azonosítottunk, ahol az érdeklődők számára szükség lenne célzott nyelvi kompetenciafejlesztésre. Jelenleg a hegesztő szakterülethez kapcsolódóan szervezünk ilyen fejlesztést.

Programunk fontos eleme a mentálhigiénés ellátás, amit csoportos és egyéni formában is biztosítunk az azt igénylő álláskeresőknek. Eddig 31 főnek nyújtottunk ilyen szolgáltatást. A jövőben több alkalmas alternatív terápiás csoportfoglalkozásokat is szervezünk.

Tapasztalatunk szerint, akik hazánkat választják új otthonuknak, lehetőségeikhez mérten nagyon igyekeznek beilleszkedni (alapvetően nekik is az a cél, hogy meg tudják teremteni a megélhetésüket, rendezett körülmények között élhessenek), azonban az integráció kétoldalú folyamat, az eredményesség szempontjából fontos tényező az is, hogy mi mennyire vagyunk befogadóak vagy elutasítóak velük szemben. Programunkban a sikeres munkavállalást, a munka megtartását, a munkakeresőt és a munkáltatót is támogatjuk. Igény esetén szociális és jogi tanácsadást, szakmai mentorálást biztosítunk, segítünk az álláskeresők közvetítésében, toborzásában, illetve a munkavállalókkal való együttműködés kialakításában is.

Az elmúlt hónapokban „Így dolgozunk mi” címmel munkáltatókat célzó kampányt indítottunk. Létrehoztunk egy online felületet, ahol potenciális munkáltatók felvehetik velünk a kapcsolatot. Továbbá írtunk egy tájékoztató kiadványt, valamint megosztottunk számos pozitív, személyes történetet is. Eddig közel 30 munkáltatóval működünk együtt külföldiek foglalkoztatása kapcsán.

A program megvalósítása összehangolt csapatmunkában zajlik: projektvezető, szakmai vezető, szociális munkás, jogi tanácsadó, pszichológus, pszichiáter és interkulturális közvetítő kollégák dolgoznak azon, hogy minél sikeresebben tudjanak elhelyezkedni a munkaerőpiacon a hozzánk forduló külföldiek. Egyes tevékenységekbe önkéntesek is bekapcsolódnak, ami jelentősen támogatja munkánkat.

A Mentor-Állás (MMIA-2.2.6-2015-00001) az Európai Unió Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap támogatásával valósul meg.

Képek